Serwis

Realizujemy naprawy gwarancyjne o pogwarancyjne skrzyń i oświetlenia PELI

Warunki gwarancji

1. Przed wysyłką prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Serwisem Vantoro.
2. Gwarancja udzielana jest na poszczególne elementy i na określony okres (poza zastrzeżeniami, elementami i uszkodzeniami wymienionymi w punktach 11,12,13 i 14):
    -skrzynie Peli i Peli Storm oraz latarki Peli bezwarunkowa gwarancja
    -skrzynie Hardigg i Hardigg Rotopack 1 rok gwarancji
    -najaśnice typu RALS 1 rok gwarancji
    -pojemniki formowane wtryskowo będące częścią plecaków objęte są gwarancją bezwarunkową, elementy z tkaniny – 1 rok
3. W przypadku skrzyń formowanych rotacyjnie (Peli/Hardigg, Hardigg Rotopack) roczna gwarancja nie obejmuje dodatkowego wyposażenia: na metalowe zamknięcia, chowane uchwyty, koła i łączniki, które objęte jest 90 dniową gwarancją.
4. Jeśli okres gwarancji jest inny niż podany w punkcie 2 jest on zapisany w polu GW na karcie gwarancyjnej
5. Miejscem realizacji gwarancji jest Centrala firmy Vantoro we Wrocławiu. Uszkodzony sprzęt Reklamujący dostarcza osobiście lub na swój koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź poczty.
6. W przypadkach nieuzasadnionych reklamacji firma Vantoro ma prawo obciążyć Reklamującego kosztami odesłania reklamowanego sprzętu.
7. Wysyłający winien dołączyć do przesyłki z reklamowanym sprzętem dokumenty zakupu, opis usterki wraz z okolicznościami jej stwierdzenia oraz komplet danych kontaktowych.
8. Czas realizacji reklamacji wynosi 14 dni roboczych, liczonych od momentu dotarcia reklamowanego sprzętu do Centrali Vantoro, w sytuacjach wymagających sprowadzenia części lub towaru na wymianę okres ten może uleć przedłużeniu.
9. W przypadku przyjęcia towaru do reklamacji przez przedstawiciela handlowego Vantoro czas reklamacji biegnie od momentu przekazania towaru do Centrali Vantoro we Wrocławiu.
10. Sposób realizacji gwarancji, tj. wymiana lub naprawa jest w wyłącznej gestii Serwisu firmy Vantoro
11. W przypadku stwierdzenia naruszenia plomb gwarancyjnych lub manipulacji na karcie gwarancyjnej firma Vantoro może odmówić naprawy bezpłatnej.
12. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych będących efektem niewłaściwego użytkowania lub celowego uszkodzenia
13. Bezwarunkowa Gwarancja Peli nie obejmuje akumulatorów, baterii i modułów świetlnych (poza  diodami), w takich przypadkach Serwis informuje o kosztach części zamiennych i dalsze działania uzależnione są od decyzji klienta.
14. Bezwarunkowa Gwarancja Peli nie dotyczy zawartości skrzyń lub plecaków
15. Naprawiony lub wymieniony towar wysyłamy do klienta na koszt firmy Vantoro za pośrednictwem firmy kurierskiej.